Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti în Spania

Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaţionale în domeniu şi la practica altor ţări:

I. Instrumente de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) www.antreprenoriat.gov.ro, prin care se suportă, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:

  1. participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, etc.
  2. organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinaţie pentru persoanele care participă la acţiunile respective, a celor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării, a materialelor promoţionale, etc.
  3. realizarea de studii de piaţa si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislaţia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
  4. realizarea de acţiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurenţiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MMACA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată prin Legea nr.62/2014.

2.3. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administratde către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Programul prevăzut la pct. 2.3  acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporţie de până la 75% pentru:

  • implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;
  • amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz ;
  • înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti (www.portaldecomert.ro, modalităţi de susţinere).

Reţeaua externă a MMACA susţine eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acţiuni complementare:

  • Furnizarea de informaţii privind oportunităţile de afaceri și cooperare pe pieţele respective (cereri de ofertă, propuneri de cooperare, licitaţii internaţionale, etc.)
  • Furnizarea de informaţii şi propuneri privind manifestările expoziţionale specializate organizate pe piaţa de reşedinţă, precum şi a altor evenimente de interes pentru firmele româneşti
  • Furnizarea de informaţii privind organizarea şi funcţionarea mediului antreprenorial şi de afaceri din ţara de reşedinţă.

În Spania, reţeaua externă este reprezentată de:

BPCE Madrid

Email: madrid.economic@mae.ro            

Avda. Alfonso XIII, no.157, 28016 Madrid
Tel: +34 913 501 881, Fax: +34 913 452 917

Dna. Iulia-Adina SCHNECKER, Consilier Economic

E-mail:   iulia.schnecker@dce.gov.ro

 

BPCE Barcelona

Contact: Dl. Bogdan BĂDESCU, Consilier Economic
E-mail:  bogdan.badescu@dce.gov.ro  

                barcelona.economic@mae.ro

Calle  Numancia, no. 185, 22a, 08034 Barcelona

Tel: +34 935 343 494, Fax: +34 935 343 492

 

BPCE Sevilla

Contact: Dl. Stefan M. Krasovschi, Consilier Economic
E-mail:   bcesevilla@gmail.com   

Avda. Manuel Siurot, no. 30, 41013 Sevilla

Tel: +34 - 954 624 070, Fax: +34 - 954 627 108

Activități de celebrare a Zilei Naționale a României 2018 în provincia Ciudad Real - Tomelloso

28.11.2018

La data de 25 noiembrie 2018, înainte de a încheia vizita în Spania, membrii Coralei Sf. Mina s-au deplasat în localitatea Tomelloso pentru a participa la evenimentul…

Activități de celebrare a Zilei Naționale a României 2018 în provincia Ciudad Real

28.11.2018

În continuarea evenimentelor de marcare a Centenarului Marii Uniri, duminică, 25 noiembrie 2018, doamna consul Doina Boblea, șeful oficiului consular, a participat la…

Ziua Națională a României 2018 - Ciudad Real

27.11.2018

La data de 24 noiembrie 2018, oficiul consular a organizat, la Hotelul Doña Carlota din Ciudad Real, provincia Ciudad Real, un eveniment de marcare a Zilei Naționale a…